“Розп'яття”

 Назва - “Розп'яття”

Техника – ручне різблення

Материал - димчастий кварц

Розмір - 54,5 х 34,3 мм.

Вага - 76,75 ct.

Номер - 533

Дата - 20.10.2020

Name of Cameo - "Crucifix"

Technique - manual carving

Material - smoky quartz

Measurements - 54.5 х 34.3 mm

Weight - 76.75 ct .Коментарі