Публікації

Камея на яшме "Св. Пантелеймон"

Ring with cameo St. Marina. Перстень с камеей Св. Марина.

Capricorn cameos morion. Козерог камея морион.