Инталия “Медуза Горгона”, сердолик. Intaglio “The Gorgon Medusa”, carnelian.

Инталия “Медуза Горгона”, сердолик
Размер - 14,3 х 13 мм. Intaglio “The Gorgon Medusa”, carnelian
Measurements - 14.3 х 13 mm

Коментарі

Дописати коментар